Zoek in de site...

Nieuwe procedure voor bachelorstages

Let op: voor studenten die in 2017 stage lopen of een scriptie schrijven maken we gebruik van een nieuw systeem voor het inleveren en beoordelen van de verslagen en scripties.

Kijk hieronder welke van de 4 situaties voor jou van toepassing is.

1. Je gaat na 27 maart 2017 stage lopen of je scriptie schrijven en hebt je nog niet ingeschreven via Osiris

  1. Schrijf je zo snel mogelijk in voor het stage/scriptievak in Osiris.
  2. Wanneer je je hebt ingeschreven in Osiris ontvang je een automatische mail met een inschrijfformulier op je science-account. Vul het inschrijfformulier in met je begeleider, nadat je met hem/haar een kort plan voor de stage/scriptie hebt gemaakt. Dit plan moet je uploaden in het inschrijfformulier. Sommige opleidingen hebben een template voor dit plan, in dat geval staat deze in de blackboardcursus. Nadat je het formulier ontvangt heb je 1 maand de tijd om het af te ronden.
  3. Loop je stage, en schrijf het verslag of schrijf je scriptie. Bij sommige opleidingen wordt ook een tussentijdse evaluatie gedaan. Eventuele formulieren hiervoor staan op Blackboard.
  4. Upload je verslag/scriptie op http://thesissubmission.science.ru.nl
  5. Je eerste en tweede begeleider ontvangen het document automatisch. Nadat zij het hebben beoordeeld kan je je cijfer opzoeken in Osiris.

2. Je bent in 2017 voor 27 maart al aan je stage/scriptie begonnen maar hebt je er nog niet voor ingeschreven in Osiris.

In dit geval geldt dezelfde procedure als hierboven.

3. Je hebt je al ingeschreven in Osiris, maar je stage of scriptie is op 27 maart nog niet afgerond.

Je ontvangt alsnog een mail met het inschrijfformulier, met de vraag het in te vullen en de rest van de hier bovenstaande procedure af te ronden.

4. Je hebt je stageverslag of scriptie in 2017 voor 27 maart al afgerond en je cijfer al gehad.

In dit geval hoef je niets meer te doen.