Zoek in de site...

Stage en afronding

Hoe lang duurt de stage?

  • De omvang van de stage is 12 ec ofwel 8 netto weken voltijds; dit is inclusief het schrijven van het verslag en het maken en geven van de eindpresentatie. Je kunt uitgaan van 7 weken ofwel 35 dagen stage lopen en 1 week verslag schrijven en werken aan je eindpresentatie.
  • Doe je nog iets naast je stage, dan duurt hij natuurlijk langer.
  • Zorg dat je goed afspreekt hoe er met de tijd wordt omgegaan. Grootste valkuilen zijn 1) langer werken om extra resultaten te krijgen (soms is dat de moeite waard, maar let op je tijd!); 2) Wekenlang blijven schaven aan het verslag.
  • Een verslag mag door de begeleider gecorrigeerd worden, maar moet op een gegeven moment beoordeeld worden. Schaven tot het een publicatie oplevert kan daarna eventueel nog.

Wat doe je na afronding van de stage?

  • Bekijk aan het begin van je stage het stagebeoordelingformulier, zodat je weet waar je op wordt beoordeeld. Ook het stagebeoordelingsformulier vind je op Radboudnet onder 'aanvragen en formulieren'.
  • Nadat je je stage hebt afgerond en je ook je eindpresentatie hebt gegeven,  vullen je stagebegeleider en de 2e beoordelaar elk hun deel van het stagebeoordelingsformulier in . Bij uiteenlopen van de beoordelingen overleggen zij met elkaar om tot een eindbeoordeling te komen.
  • Het cijfer van je stage wordt geregistreerd door middel van een testimonium (tentamenregistratieformulier) dat je bij de Student Service Desk op kunt halen; je begeleider levert het testimonium daar in.
  • De begeleider zorgt ervoor dat een scan van je verslag en het Stagebeoordelingformulier wordt gemaild naar afstudeerwerk@science.ru.nl of graduationdocuments@science.ru.nl; jij krijgt een kopie en het origineel wordt op de afdeling bewaard.