Zoek in de site...

Programma B1

Het eerste jaar van de opleiding Science ligt grotendeels vast. Behalve een paar keuzemogelijkheden volg je een grotendeels moleculair studieprogramma in het eerste jaar. De keuzemogelijkheden zijn als volgt:

In Kwartaal 1 en 2 kies je tussen Mechanics A (met de scheikundestudenten samen) en Mechanica B (met natuurkundestudenten).
Mechanica B is een meer formele variant, echt pittiger en gericht op de natuurkundeopleiding. Het gaat sneller, vraagt meer abstractievermogen en meer wiskundevaardigheid. Je mag het vak kiezen als je voor wiskunde B en natuurkunde op je eindexamen een 7 of meer had. Voor het vervolg van je studie heeft de keuze voor A of B geen grote consequenties. Ook met Mechanica A kun je nog alle natuurkunde-vervolgvakken doen. Mechanica B levert echter wat meer uitdaging en zorgt voor een vroege kennismaking met de natuurkundige methoden.Mechanica B wordt in het Nederlands gegeven, Mechanics A in het Engels.

In kwartaal 3 kies je voor 6 ec uit de keuzevakken: Elektriciteit & Magnetisme 1B (Natuurkunde-niveau), Reactions and kinetics project 3 ec of 6 ec (chemisch practicum) en Object Orientatie 3 ec (informatica).

  • Reactions and kinetics project (3 ec of 6 ec) is noodzakelijk als je in jaar 2 nog meer scheikunde-praktica wilt doen.
  • Elektriciteit en Magnetisme 1B is de beste voorbereiding op het natuurkundeniveau in jaar 2.
  • Met object orientatie, een informatica-vak, ga je wat dieper in op de theorie en praktijk van het programmeren.

Kies je in dit kwartaal niet voor Elektriciteit & Magnetisme 1B, dan moet je in kwartaal 4 Electricity & Magnetism 1A doen.

In kwartaal 4 heb je de keuze uit een aantal vakken in verschillende richtingen.

  • Electricity & Magnetism 1A is verplicht voor de studenten die niet Elektriciteit & Magnetisme 1B in kwartaal 3 hebben gedaan.
  • Fourieranalyse en Mechanische golven is een essentieel vak voor de studenten die een natuurkunderichting willen doen in het tweede jaar.
  • Verder kun je kiezen uit Inleiding Neuroscience, Spectroscopic Techniques en Elektriciteit & Magnetisme 2B.

Het programma van het eerste jaar Science staat in de onderstaande tabel.

1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
Academische vorming (0 ec)
Chemical analysis
(3 ec)
Formele talen, grammatica's en automaten
(3 ec)
Thermodynamics
(3 ec)

Electricity & Magnetism 1A**
(3 ec)
Indien de 1B variant niet is gevolgd.

Structure of Atoms and molecules
(3 ec)
Biochemical processes
(3 ec)
Reactions and kinetics
(3 ec)
Biomolecules
(3 ec)
Molecular structure
(3 ec)
Mathematics 1
(3 ec)
Mathematics 2
(3 ec)

Mathematics 3
(3 ec)

Mathematics 4
(3 ec)
Panorama Science
(Science & Society) (1 ec)
Panorama Science
(projectdeel)
(5 ec)
Keuzemogelijkheden per kwartaal
Mechanics 1A
(3 ec)
of
Mechanica 1B*
(3 ec)
Mechanica 2A
(3 ec)
of
Mechanica 2B
(3 ec)

2 van de 3:
Electriciteit & magnetisme 1B
(3 ec, Ma)
en/of
Reactions and Kinetics project
(6 ec, Ma-Di)
en/of
Reactions and Kinetics project
(3 ec Ma of Di)

Algemeen:
Spectroscopic Techniques
(3 ec)
 Electriciteit & Magnetisme 2B
(3 ec)
Inleiding neuroscience
(3 ec)

Object orientatie
(3 ec, Di)

Natuurkunde:
Fourier analysis and mechanical Waves
(3 ec)

15 ec 15 ec 15 ec 15 ec

*Mechanica 1B wordt in het Nederlands gegeven en kan alleen gekozen worden als je op het VWO-diploma een 7 of hoger hebt voor Wiskunde en Natuurkunde of een 7 of hoger hebt gehaald bij de beide diagnostische toetsen.
** Het is niet toegestaan om Electricity & Magnetism 1A en Elektriciteit en Magnetisme 1B allebei te volgen.

Eindejaarssymposium - presentaties en loopbaanoriëntatie
Het eerste studiejaar van de opleidingen Scheikunde, Moleculaire Levenswetenschappen en Science wordt afgesloten met een symposium dat door de studenten zelf georganiseerd wordt. Tijdens dit symposium worden de resultaten van de projecten uit het vierde kwartaal gepresenteerd en bediscussieerd.
Daarnaast geven sprekers van buiten de universiteit met een natuurwetenschappelijke opleiding een lezing over hun loopbaan en huidige beroepspraktijk.

Studenten voeren als voorbereiding een werkveldoriëntatie uit, zoeken naar interessante sprekers, nodigen deze uit en nemen de organisatie van het symposium ter hand. Dit is een activiteit in het kader van het vak Academische vorming (MOL086). Aanwezigheid tijdens het symposium is verplicht.