Zoek in de site...

Invulling minoren

De opleiding Science is een brede Beta-opleiding. Eén van de exameneisen is dat je twee disciplines is je programma opneemt. De functie van een minor (in het algemeen is dat verbreding) is daardoor een andere dan bij monodisciplinaire opleidingen. Als student science kun je overwegen om een minor buíten de Natuurwetenschappen samen te stellen. In de minorgids staan enkele voorbeelden.

Als student science:

  • Kies je voor een van de facultaire standaardminoren in semester 5 (Educatie of Global challenges). Zie voor meer informatie hierover de minorgids.
  • Stel je zelf een minor buiten de faculteit samen (bv bedrijfskunde of economie). Dat kan in semester 5 of door jaar 2 en 3 heen.

De meeste zelf samengestelde minoren buiten de faculteit NWI zul je doen door het tweede en derde studiejaar heen, simpelweg omdat je in een samenhangend pakket van vakken uit een ander vakgebied een opbouw zult maken van voorkennisvakken en vervolgvakken. Op Radboudnet voor studenten science staan enkele voorbeelden van minorpakketten die eerder zijn samengesteld.

Let op:
Studenten die heel semester 5 willen gebruiken voor een minor van 30 ec (bv. de minor educatie of een externe minor), kunnen het verplichte derdejaars panoramavak Panorama Science: Food and Health (6 ec) in kwartaal 3 doen in plaats van kwartaal 2 + 3. Voor deze studenten wordt een apart projectgroepje samengesteld. Houdt er wel rekening mee dat je dan in kwartaal 3 flink aan de slag moet met dit vak (2 volle dagen per week).