Zoek in de site...

Programma B2 + B3

Vereisten van het programma

In het tweede en derde jaar stel je bijna helemaal zelf je vakkenpakket samen, waarbij een aantal zaken van belang is:

 • Zowel in jaar 2 als in jaar 3 volg je in ieder geval de volgende verplichte cursussen:
  Panorama 2: Energie en duurzaamheid (in het 2e jaar) 6 EC
  Panorama 3: Food and health (in het 3e jaar) 6 EC
  Filosofie (kies uit NWI-FFIL100 of NWI-FFIL101) 3 EC
  Cursus schrijfvaardigheid 3 EC
  Academische vorming 3 EC
 • Alle vakken in de faculteit hebben een niveau-aanduiding: 1, 2, of 3. Je moet uiteindelijk minimaal 30 ec op niveau 3 hebben gevolgd. Zie hiervoor de niveau-aanduidingen, practica en disciplines van de vakken (pdf, 169 kB).*
 • Je kiest daarbij voor een combinatie van twee disciplines:
  beide disciplines voor minimaal 30 ec en beide disciplines volg je tot op niveau 3. De combinatie wordt vermeld op je diplomasupplement. Welke vakken bij welke discipline horen staat in de lijst met niveau-aanduidingen.*
 • Je volgt in ieder geval ook één programmeer-cursus, één statistiek-cursus en nog minstens één practicum-cursus. Meerdere practica is sterk aanbevolen omdat veel beta-onderzoek vraagt op prakitsche vaardigheden. Zie ook de lijst met niveau-aanduidingen
 • Je doet een Bachelorstage van 12 EC bij een wetenschappelijke afdeling als proeve van bekwaamheid in het laatste jaar. Zorg ervoor dat je het juiste vakkenvoorkennis (pdf, 27 kB) hebt voor de afdeling.
 • Algemene Opmerking: Zorg ervoor dat de gevolgde vakken niet of minimaal overlappen. Zie ook de lijst met niveau-aanduidingen.

* Deze eisen worden anders op het moment dat je er voor kiest om een minor te volgen in jouw programma of als één van de disciplines wiskunde is. Het aantal EC per discipline wordt in geval van een gevolgde minor verlaagd naar 24, maar er verandert meer. Zie voor meer informatie de programma-eisen in het geval van een gevolgde minor en/of discipline wiskunde.

Aanbevolen Profielen

Voor de volgende combinaties van disciplines bestaan aanbevolen cursussen om te volgen in de vorm van zogenaamde voorkeursprofielen:

Let op: Het gaat hier om een lijst met belangrijke cursussen bij die combinaties van disciplines. Het is dus geen geheel studieprogramma. Het is een overzicht van sleutelcursussen en het kwartaal waarin ze gegeven worden, met een aantal extra cursussen die goed binnen het profiel passen.