Zoek in de site...

Bachelorscriptie

Bachelorcriptie/stagemogelijkheden

Ter afronding van de bacheloropleiding schrijf je een Bachelorscriptie (12 ec) over een wiskundig onderwerp naar eigen keuze. Dat kan bijvoorbeeld aansluiten bij een van de keuzevakken wiskunde maar je kunt ook zelf een thema bedenken. In ieder geval is het aan jou om een docent te vinden die je daarbij kan begeleiden; ieder staflid zal daar van harte toe bereid zijn en het als een eer beschouwen!

Je moet aantonen dat je een wiskundig onderwerp goed hebt begrepen en in staat bent die in een goed gestructureerd verslag (de scriptie) te verwoorden. Het individuele gedeelte van het bachelorproject wordt aangevuld met een gezamenlijk Bachelorseminarium. Daarin wordt een aantal voordrachten gegeven over het schriftelijk en mondeling presenteren van wiskunde. Daarnaast dient elke student een aantal keer (minimaal 2x) zelf een voordracht te geven over haar of zijn onderwerp, minimaal één voordracht tijdens het scriptiewerk en, vanzelfsprekend, een eindvoordracht.

In plaats van een onderzoeksscriptie is het ook mogelijk om een (wiskundige) stage te doen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. De studieadviseur Ina de Vries heeft hier handige tips voor.

Voor vragen over de bachelorscriptie/stage kun je contact opnemen met de volgende twee coordinatoren van de bachelorstage: