Zoek in de site...

Afstuderen

Bachelorscriptie/stage

Ter afronding van de bacheloropleiding schrijf je een Bachelorscriptie (12 ec) over een wiskundig onderwerp naar eigen keuze. Dat kan bijvoorbeeld aansluiten bij een van de keuzevakken wiskunde maar je kunt ook zelf een thema bedenken. In ieder geval is het aan jou om een docent te vinden die je daarbij kan begeleiden; ieder staflid zal daar van harte toe bereid zijn en het als een eer beschouwen! Je moet aantonen dat je een wiskundig onderwerp goed hebt begrepen en in staat bent dit in een kort en goed gestructureerd artikel te verwoorden. Het individuele gedeelte van het bachelorproject zal worden aangevuld met een gezamenlijk Bachelorseminarium. Daarin wordt een aantal voordrachten gegeven over het schriftelijk en mondeling presenteren van wiskunde. Daarnaast zal elke student een aantal keer (minimaal twee) zelf een voordracht moeten geven over zijn of haar onderwerp: minimaal een voordracht tijdens het werken aan het onderwerp en een eindvoordracht.

In plaats van een onderzoeksscriptie is het ook mogelijk om een (wiskundige) stage te doen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Studieadviseur Ina de Vries heeft hier handige tips voor.

Voor vragen over de bachelorscriptie/stage kun je contact opnemen met de volgende twee coordinatoren van de bachelorstage:

Bachelordiploma

Er vinden drie bachelordiploma-uitreikingen per jaar plaats. De actuele uitreikingsdata en tijden vindt men op intranet. Ook hiervoor krijgen alle examinandi een persoonlijke uitnodiging.

Voor de procedure rond de aanvraag van het bachelorexamen kan men hier terecht.

De examendata zijn:

uiterlijke aanmelddatum

cq examendatum

verwachte uitreiking aanvang
vrijdag 30 september 2016 26 januari 2017 15.00 u
mmandag 31 oktober 2016 26 januari 2017 15.00 u
woensdag 30 november 2016 26 januari 2017 15.00 u
vrijdag 23 december 2016 15 juni 2017 15.00 u
dinsdag 31 januari 2017 15 juni 2017 15.00 u
dinsdag 28 februari 2017 15 juni 2017 15.00 u
vrijadg 31 maart 2017 15 juni 2017 15.00 u
vrijdag 28 april 2017 14 december 2017 17.00 u
woensdag 31 mei 2017 14 december 2017 17.00 u
vrijdag 30 juni 2017 14 december 2017 17.00 u
donderdag 31 augustus 2017 14 december 2017 17.00 u