Zoek in de site...

Keuzevakken

In het bachelorprogramma wiskunde zit in totaal 51 EC aan keuzeruimte. Iedere student dient in de keuzeruimte minstens 12 EC derdejaarsvakken uit één van de in het schema genoemde specialisaties te kiezen als voorbereiding op de masteropleiding wiskunde. Een uitzondering geldt voor de studenten die de minor educatie volgen. Deze dienen 15 EC uit het complete aanbod aan wiskunde keuzevakken uit de postpropedeuse te kiezen. De totale keuzeruimte van de post-propedeuse bedraagt 48 EC, op te vullen door vakken (op 'niveau') binnen of buiten de wiskunde. Vakken in de keuzeruimte mogen geen significante overlap hebben met verplichte vakken. (Bijvoorbeeld Lineaire Algebra voor Biologen is niet toegestaan.) De invulling van de keuzeruimte moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de examencommissie.

Legenda:

MF = Mathematische Fysica
AS = Toegepaste Statistiek (Applied Stochastics)
A&T = Algebra en Topologie
MFoCS = Mathematical Foundations of Computing Science

Jaar Cursus MF AS A&T MFoCS
jaar 2 Inleiding Fouriertheorie
(3 EC)
x
Krommen en Oppervlakken
(3 EC)
x x
Voortgezette Kansrekening
(3 EC)
x
Voortgezette Statistiek
(3 EC)
x
Groepen en Representaties
(6 EC)
x x
Cryptografie
(3 EC)
x
jaar 3 Manifolds
(6 EC)
x x
Inleiding Functionaalanalyse
(6 EC)
x x
Maattheorie
(6 EC)
x x x
Inl. Part. Differentiaalvergelijkingen
niet in 2016/17 (6 EC)
x x
Inleiding Mathematische Fysica
(6 EC)
x
Differentiaalmeetkunde
(6 EC)
x x
Financiële Wiskunde niet in 2016/17
(6 EC)
x
Portfolio Theorie
(6 EC)
x
Galoistheorie niet in 2016/17
(6 EC)
x x
Getaltheorie
(6 EC)
x x

Modular Forms
(6 EC)

x x

Applied Stochastic niet in 2016/17
(6 EC)

x
Categoriën en Homologische Algebra
niet in 2016/17 (6 EC)
x x