Zoek in de site...

Programma B1

Propedeuse cohort 2016

Het programma van de propedeuse bestaat uit een verplicht deel (groen) van 48 ec en een vrije keuzeruimte (geel) van 12 ec. Alle vier de kwartalen beslaan 15 ec.

Let op: vanwege technische redenen zijn de cursussen in onderstaand plaatje niet aanklikbaar. Ga voor een versie waar de cursussen aanklikbaar zijn naar deze link, of zoek de cursus die je wilt bekijken op in de cursuslijst.

W_1

Meer informatie over de invulling van de keuzeruimte vind je onder 'Keuzeruimte' op de pagina's over het programma van B2 en B3 en in de minorgids.

Verderop in deze gids staat een korte beschrijving van de vakken. Degenen die beknopte, inleidende informatie wensen over onbekende termen, begrippen of onderwerpen, kunnen zich wenden tot de docenten, of het internet raadplegen. Een goed encyclopedisch werk op het gebied van de wiskunde is: Encyclopedic Dictionary of Mathematics by the Mathematical Society of Japan. Natuurlijk kun je ook altijd terecht bij je studieadviseur.

Het propedeusediploma
Als je alle vakken van de propedeuse hebt afgerond en je portfolio is goedgekeurd, ontvang je je propedeusediploma. Wie aan het einde van het eerste jaar niet alle vakken gehaald heeft, zal in het tweede jaar enkele vakken moeten herkansen. De resultaten die in het eerste jaar behaald zijn, blijven daarbij behouden.

Overgang naar het tweede jaar
Als je in de propedeutische fase nog niet alle vakken hebt behaald, mag je toch tentamens afleggen van cursussen uit het tweede studiejaar. Overleg met je studieadviseur voor het maken van een passende planning.