Zoek in de site...

Programma B2

Kerncurriculum

Het onderwijsprogramma van het tweede en derde jaar bestaat uit een verplicht kerncurriculum wiskunde dat aangevuld wordt met een keuzeprogramma. De verplichte cursussen "Filosofie & Ethiek" en "Schrijfvaardigheid" kunnen naar keuze op verschillende momenten worden gevolgd.

Om de nominale studielast van 15 ec per kwartaal te halen, dienen de verplichte cursussen uit het kerncurriculum (groen) aangevuld te worden met keuzecursussen (geel). Dit kan met een minor of met losse keuzecursussen. Een minor is een samenhangend pakket van keuzecursussen met een studielast van 15-30 ec. Je kunt de minoren vinden in de minorgids.

Let op: vanwege technische redenen zijn de cursussen in onderstaand plaatje niet aanklikbaar. Ga voor een versie waar de cursussen aanklikbaar zijn naar deze link, of zoek de cursus die je wilt bekijken op in de cursuslijst

W_2


*Schrijfvaardigheid kan ook in kwartaal 1, 3 of 4 gevolgd worden. De studentcapaciteit bij dit vak is beperkt.
** Inleiding in de Filosofie & Ethiek kan naar keuze in jaar 2 of jaar 3 worden gevolgd: de cursus wordt ook gegeven in kwartaal 2
.