Zoek in de site...

Honoursprogramma

FNWI honoursprogramma

De faculteit NWI kent een tweejarig honoursprogramma (gedurende het tweede en derde studiejaar), waarvoor elk jaar maximaal 25 eerstejaars studenten, afkomstig uit alle NWI-opleidingen kunnen worden toegelaten. Het is een uitdagend en heel interessant programma waar je natuurlijk extra inspanning voor zult moeten doen, maar waarvoor je ook veel terug krijgt en leert. Je kunt voor een plaats in het facultaire programma solliciteren tot eind mei in je eerste studiejaar. Zie de website voor de details.

De selectie vindt plaats op basis van je studieresultaten en een gesprek over je ambitie en motivatie. Het programma start elk jaar met 3 introductiedagen in de laatste week van augustus. Deze dagen dienen om elkaar en de mentoren (dat zijn onderzoekers/docenten van de faculteit) beter te leren kennen en om te komen tot een indeling in vijf groepen, samengesteld uit studenten van verschillende opleidingen. Deze vijf groepen gaan in het tweede studiejaar onder begeleiding van een mentor werken aan een multidisciplinair thema dat raakvlakken heeft met meer disciplines (je kijkt over je eigen vakgebied heen) en ook maatschappelijke aspecten heeft. Eindproduct van een groep is dan een onderzoeksvoorstel op het gebied van het gekozen thema. Ook krijg je tijdens dat tweede studiejaar academische vaardigheidstrainingen die ook na het honoursprogramma goed van pas komen, zoals training in presenteren, samenwerken in groepen, debatteren. Tevens gaan jullie in dit jaar met alle honoursstudenten op werkbezoek bij een buitenlands topuniversiteit (Oxford, Cambridge, Berlijn, Zürich,...). Aan het einde van het eerste honoursjaar vindt er een symposium plaats waar alle groepen hun onderzoeksvoorstel presenteren en bevraagd worden door een externe jury.

In het 2e honoursjaar (je 3e studiejaar) ga je individueel aan de slag door onder begeleiding van een meester (een senior onderzoeker binnen of buiten de faculteit) te werken aan een zelf gekozen onderzoek. In de regel combineer je dit onderzoek met je bachelorstage/scriptie zodat er een onderzoek van behoorlijke omvang gedaan kan worden. Onderdeel van het 2e honoursjaar is een verblijf in het buitenland: dit kies je in overleg met je meester. Ook in het 2ehonoursjaar zijn er nog enkele trainingsavonden en voortgangsavonden. 
Na afloop van je 2e honoursjaar vindt er een feestelijke slotavond plaats met familie, vrienden en studiegenoten, waar je je eindpresentatie geeft en je je honoursbul ontvangt.

De omvang van het programma is 30 ec.

Voor meer informatie over het facultaire honoursprogramma kun je contact opnemen met de programmaleider Hay Geurts.
E:  hay.geurts@science.ru.nl
W:http://www.ru.nl/rha/fnwi/

Het is een uitdagend en heel interessant programma, waarvoor we natuurlijk inspanning van je verwachten, maar waarvoor je ook veel terug krijgt.