Zoek in de site...

Programma B1

Dubbele Bachelor Wiskunde-Informatica

Het programma van de dubbele bachelor Wiskunde-Informatica bevat verplichte wiskundecursussen, verplichte informaticacursussen, keuzecursussen wiskunde, keuzecursussen informatica en tot slot, vrije ruimte. Hierna vind je het overzicht van het eerste jaar. In dit schema zijn de groen gemarkeerde velden cursussen op het gebied van de wiskunde en de witte velden verplichte cursussen op het gebied van de informatica. Het volledige propedeuseprogramma van de dubbele bachelor omvat 75 ec.

Belangrijk:
*Voor studenten die in 2016 starten, is het ook mogelijk de cursus NWI-IPC002 Talen en Automaten, die in de programmaschema's in het tweede jaar vermeld staat, in het eerste jaar te doen. Dit heeft een iets zwaardere studielast in het eerste jaar tot gevolg, maar kan (afhankelijk van de gekozen cursussen) leiden tot een gunstigere verdeling van de studielast in het tweede jaar. Mocht je dit willen doen of hierover vragen hebben, bespreek je planning dan eerst met de studieadviseur voor de dubbele bachelor, Bram Arens (b.arens@science.ru.nl).

Let op: vanwege technische redenen zijn de cursussen in onderstaand plaatje niet aanklikbaar. Ga voor een versie waar de cursussen aanklikbaar zijn naar deze link, ga naar de overzichtslijsten van bachelorcursussen informatica of bachelorcursussen wiskunde, of maak gebruik van de cursuszoeker.

DubbeleBA jaar 1