Zoek in de site...

Studievereniging

Studievereniging Desda

Op 16 april 1986 is wiskunde studievereniging Desda opgericht. Desda (Dan En Slechts Dan Als) is zowel voor studenten als medewerkers bedoeld. Naast het bestuur zijn er acht reguliere commissies die ieder zorg dragen voor bepaalde activiteiten.

Om te beginnen is er Springer, de sport- en spelcommissie. Zij organiseert verschillende toernooien en competities. Hierbij valt te denken aan spellencompetities en schaatsen, maar ook een pooltoernooi en het jaarlijks terugkerende Pannenkoek-Eet-Ren-Festijn (PERF). Ook het organiseren van de variété-avond wordt door Springer gedaan.
Voor serieuzere activiteiten is er de commissie Gardner. Zij zorgt er onder andere voor dat er excursies en lezingen met een wiskundig gerelateerd onderwerp worden geregeld. Ook organiseert Gardner elk jaar het Diner Rouler (waarbij studenten in groepjes bij docenten eten) en het Riner Douler (waarbij docenten in groepjes bij studenten eten).
De borrelcommissie Brouwer houdt regelmatig borrels, soms met een thema en eventueel samen met andere commissies of verenigingen.
De commissie Bartjens draagt zorg voor het verenigingsblad `Volgens Bartjens'. Het blad verschijnt vier keer per jaar en bericht over veel activiteiten van Desda. Tevens staan er columns, puzzels en grappige uitspraken van Desda-leden in.
De Subculinairesubsubcommissie (kortweg Subcie) is de culinaire commissie van Desda. De Subcie maakt eens per maand de vrijdagmiddagsoep (niet noodzakelijkerwijs op vrijdag) en organiseert eetactiviteiten zoals diners en picknicks.
Dan is er nog de www-Cie, de commissie die voornamelijk de website van Desda up to date houdt, zodat je op de hoogte blijft van de activiteiten en alles wat er speelt binnen wiskunde en Desda.
De leden van de Fotocie maken foto's van Desda-activiteiten en zorgen er samen met de www-Cie voor dat de foto's op de Desda-site komen te staan.
Desda heeft ook een Eerstejaarscommissie, een commissie bestaande uit eerstejaarsstudenten met als doel om deze eerstejaars de kans te geven gezamenlijk activiteiten op te zetten.

Een niet-reguliere commissie van Desda is de Weekendcie. Ergens in oktober organiseert de Weekendcie altijd een spetterend weekend in de buurt van Nijmegen. Officieel is het doel van het weekend om de eerstejaars studenten kennis te laten maken met de ouderejaars, maar het is vooral heel erg leuk om samen met je studiegenoten een weekend op pad te zijn. De Studiereiscommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de studiereis van Desda, die ongeveer elke twee jaar georganiseerd wordt. Bovendien organiseert de Symposiumcommissie elk jaar een symposium rond een wiskundig thema. De Introcie ten slotte, verzorgt de introductie voor alle nieuwe wiskundestudenten, zodat zij meteen een goede indruk krijgen van wat de studie, Desda, en Nijmegen te bieden hebben.

Vier maal per jaar, in september, december, maart en juni, is er een Algemene Leden Vergadering (ALV), waarbij leden inspraak hebben over het beleid van de vereniging.
Als je lid bent, kun je profiteren van korting op studieboeken, de activiteiten van Desda en krijg je de `Volgens Bartjens' geheel gratis. Het lidmaatschap kost je slechts 7,50 euro, dus er is geen enkele reden om geen lid te worden! Je kunt je aanmelden bij de secretaris. Voor vragen kun je per e-mail terecht bij het bestuur: info@desda.org.
Zie ook de website: http://www.desda.org/