Zoek in de site...

Invulling minoren

Binnen de dubbele bachelor Wiskunde & Natuur- en Sterrenkunde heb je een totale keuzeruimte van 33EC. Binnen deze keuzeruimte is het mogelijk om een minor te doen. Een minor heeft een omvang van 15-30 EC. Er zijn minoren die standaard zijn goedgekeurd voor Natuur- en Sterrenkunde, voor Wiskunde en voor allebei de afzonderlijke bachelors. Minoren in de laatste categorie mogen zonder meer worden gevolgd door studenten Wiskunde & Natuur- en Sterrenkunde zonder expliciet toestemming te vragen aan de Examencommissie. Voor alle andere minoren, moet toestemming gevraagd worden aan de Examencommissie.

Voor meer informatie over minoren aangeboden door FNWI, word je verwezen naar de Minorgids.