Zoek in de site...

Programma B3

Het onderwijsprogramma van het derde studiejaar bestaat uit verplichte cursussen (in de groene vlakken) en keuzecursussen (in de gele vlakken) in de onderstaande tabel.

Let op: vanwege technische redenen zijn de cursussen in onderstaand plaatje niet aanklikbaar. Ga voor een versie waar de cursussen aanklikbaar zijn naar deze link, zoek de cursus die je wilt bekijken op in de cursuslijst van bachelorcursussen of maak gebruik van de cursuszoeker (engelstalig).

DBNAWI_Jaar 3

Keuzeruimte
De totale keuzeruimte van de DB-postpropedeuse bedraagt 33 ec; in de tabellen van B2 en B3 staan keuzecursussen (66 ec) vermeld die bij uitstek geschikt en uitdagend zijn voor DB-studenten. Het pakket van keuzecursussen moet uiteindelijk goedgekeurd worden door de examencommissie. Het is ook mogelijk om de keuzeruimte gedeeltelijk in te vullen met een minor.