Zoek in de site...

Programma B1

Het curriculum van de dubbele bachelor Wiskunde & Natuur- en Sterrenkunde heeft een omvang van 225 EC en is samengesteld uit bestaande onderdelen van de reguliere bacheloropleidingen Wiskunde en Natuur- en sterrenkunde. De twee te behalen bachelordiploma's zijn gelijk aan die welke behaald worden met de afzonderlijke bacheloropleidingen. Met deze diploma's kan dan ook toegang worden verkregen tot alle masteropleidingen van Wiskunde en Natuur- en sterrenkunde binnen Nederland. Elk jaar bestaat uit 75 EC (in plaats van 60 EC). In het derde jaar is er naast het verplichte programma een keuzeruimte van totaal 21 EC.

Programma 1e jaar

Het onderwijsprogramma Dubbele Bachelor Wiskunde/Natuur- en sterrenkunde van het eerste studiejaar bestaat alleen uit verplichte cursussen volgens onderstaande tabel.