Zoek in de site...

Informatie voor bijvakkers

Studenten en bijvakkers aan de Radboud Universiteit kunnen zich zonder extra eisen of handelingen inschrijven voor alle bachelorcursussen aangeboden op het FNWI. De enige uitzonderingen zijn cursussen waar een maxinmaal aantal inschrijvingen voor staat. Daar hebben studenten van die betreffende opleiding voorrang. Inschrijven voor cursussen gaat op de reguliere manier via Osiris. Het is de verantwoordelijkheid van de student om de nodige voorkennis te hebben voor aanvang van de curus of zich extra in te zetten tijdens de cursus, om uiteindelijk de cursus met voldoende resultaat af te ronden.