Zoek in de site...

Harde Knip

Volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) mag een student, die niet is ingeschreven als master student, geen tentamens van de master afleggen.

Onderstaande informatie is van toepassing tot 1 september 2017

FNWI heeft besloten om studenten hierin tegemoet te komen om te voorkomen dat ze teveel studievertraging oplopen indien ze slechts een paar ec’s open hebben staan van hun bachelorprogramma. Vanaf 1 september 2016 geldt derhalve dat, na toestemming van de examencommissie, maximaal 2 mastervakken (zonder maximum ec) OF mastervakken met een totale omvang van maximaal 10 ec toegevoegd mogen worden aan het bachelorprogramma. Deze mastervakken komen bovenop de vereiste 180 ec van het bachelorprogramma en worden dan opgenomen onder de kop “extracurriculair”. Het mastereindwerkstuk en de scriptie mogen nooit zonder master-inschrijving gedaan worden.

In je master kun je de examencommissie eventueel om vrijstelling vragen voor die vakken. Deze vakken worden dan met 'vrijstelling' genoteerd op de mastercijferlijst (het cijfer voor het vak komt dus op je bachelorcijferlijst te staan en niet op je mastercijferlijst!).

Voor deelname aan deze mastertentamens tijdens de bachelor-inschrijving moet zeker 1 maand voor het tentamen toestemming gevraagd worden aan de examencommissie.

Heb je nog vragen, neem contact op met je studieadviseur.