Zoek in de site...

Inschrijven voor cursussen

Via Osiris schrijf je je in voor de cursussen die je moet en wil gaan volgen.

Met ingang van collegejaar 2016-2017 geldt een inschrijvingsperiode voor cursussen:

kwartaal 1

- Eerstejaarsstudenten schrijven zich zo snel mogelijk in, maar uiterlijk één week na aanvang van het collegejaar.

- Tweede- en ouderejaarsstudenten: zij schrijven zich uiterlijk een week voor de aanvang van het collegejaar in.

kwartaal 2 t/m 4

- Vier weken vóór aanvang van het nieuwe kwartaal, sluit de inschrijving voor de cursussen. Schrijf je uiterlijk in die week in voor komende kwartaal.