Zoek in de site...

Masterexamen

Voor het Masterexamen moet de student zich aanmelden via de formulieren die te vinden zijn op de website van de eigen opleiding onder het tabblad "aanvragen en formulieren". Het is ook mogelijk je examen aan te vragen bij de Student Service Desk (HG00.051). Neem in dat geval je collegekaart (beide delen) mee.

Bij het aanvragen van het examen dienen alle cijfers/uitslagen die op het examen betrekking hebben, in Osiris verwerkt te zijn (dus terug te vinden via de Studenten Portal). Verder moet het vakken-/cursuspakket goedgekeurd zijn door de examencommissie op het moment dat het examen wordt aangevraagd.

Als 31 augustus de examendatum is en alle cijfers zijn verwerkt op 31 augustus in Osiris en je gaat niet door met een andere opleiding aan de RU, dan hoeft niet meer ingeschreven te worden voor het volgende studiejaar.

Examendata
Men is geslaagd voor het examen op de eerstvolgende examendatum nadat men aan alle eisen m.b.t. de examenonderdelen heeft voldaan.
De examendata staan vermeld op intranet.

Uitreiking getuigschriften
De uitreikingen vinden een paar keer per jaar plaats. De uitreikdata staan vermeld op intranet. Bedenk dat je geen toegang meer daartoe hebt, zodra je als student bent uitgeschreven.