Zoek in de site...

Mogelijkheid tot beroep

Wanneer een student het niet eens is met een tentamenuitslag of zich onbillijk behandeld voelt, kan hij/zij het best contact opnemen met de betrokken docent of met de studieadviseur van de opleiding.

Daarnaast kan een beroep worden gedaan op de examencommissie van de opleiding. Wanneer er een onoverkomelijk meningsverschil blijft bestaan, kan als laatste mogelijkheid beroep worden aangetekend tegen een beschikking (een tentamenuitslag) of behandeling bij het College van Beroep voor de Examens (COBEX). De beschikking/behandeling moet ofwel in strijd zijn met de Onderwijs- en Examenregeling, danwel in strijd met de redelijkheid of billijkheid. Zo'n beroep dient schriftelijk te worden ingediend uiterlijk binnen 30 dagen nadat de beschikking is bekend gemaakt of de behandeling heeft plaatsgevonden. De decanen van de Dienst Studentenzaken kunnen helpen bij het opstellen van een beroepschrift. Wanneer het beroep ontvankelijk wordt verklaard door het College van Beroep voor de Examens, wordt bekeken of er een oplossing of compromis mogelijk is. Is dat niet het geval, dan zal uiteindelijk het College van Beroep, na beide partijen te hebben gehoord, een uitspraak doen.

Hoe deze procedure in zijn werk gaat is te vinden op deze website.