Zoek in de site...

Propedeutisch examen

Het propedeuse-examen is een geformaliseerd examen van de Radboud universiteit. Dat betekent dat de examencommissie de examendatum vaststelt op het moment dat voldaan is aan alle eisen van de propedeuse. In deze digitale studiegids of in de OER op intranet (bij je eigen opleiding, onder tabblad "regels en richtlijnen") zijn de onderdelen te vinden. Zodra aan alle eisen is voldaan, kan het examen aangevraagd worden. Dit kan met het formulier dat op diezelfde website (bij je eigen opleiding, onder tabblad "aanvragen en formulieren") staat. Voor meer informatie zie http://www.radboudnet.nl/studentenfnwi

Examendata
Men is geslaagd voor het propedeutische examen op de eerstvolgende examendatum nadat men aan alle eisen m.b.t. de examenonderdelen heeft voldaan. Voor de aanmeldings- en examendata zie intranet.

Uitreiking propedeuse getuigschriften
De datum voor de plechtige uitreiking van de propedeuse getuigschriften wordt door de examencommissie vastgesteld. Deze vindt meestal een keer per jaar plaats. De datum is te vinden op intranet.