Zoek in de site...

Vakkenpakket

Elke student dient er voor te zorgen dat er een door de examencommissie goedgekeurd vakkenpakket van de bachelor en master aanwezig is in het studentendossier. Deze goedkeuring dient ongeveer 6 maanden voor de examendatum bij de examencommissie (mailto: fnwi.examcies@science.ru.nl) aangevraagd te worden. Zonder een goedgekeurd vakkenpakket kan het examen niet aangevraagd worden!

Formulieren zijn per opleiding te vinden op de site: http://www.radboudnet.nl/studentenfnwi. Overleg altijd even met de studieadviseur over de keuze-onderdelen van het programma. Het formulier moet volledig zijn ingevuld en moet voldoen aan het minimale aantal ec. De procedure rondom de inlevering van het vakenpakketformulier staat ook op genoemde site weergegeven.

Sommige propedeuse opleidingen (zoals Wiskunde en Natuur-/Sterrenkunde) hebben een keuzeruimte. Ook voor deze opleidingen geldt dat ze het eerstejaars programma moeten laten goedkeuren voordat ze het propedeutisch examen kunnen aanvragen.