Zoek in de site...

Vrijstellingen

Onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer elders een deel van eenzelfde opleiding voltooid is, kan een student van één of meer examenonderdelen worden vrijgesteld. Bespreek dit altijd eerst met je studieadviseur.
De examencommissie moet uiteindelijk hiervoor goedkeuring verlenen. Het verzoek hiervoor kan ingediend worden via de secretaris van de examencommissie (fnwi.examcies@science.ru.nl).