Zoek in de site...

Introductie RU algemene informatie

Binnen de faculteit NWI vind je veel informatie en mogelijkheden voor zaken die specifiek jouw opleiding betreffen. Daarnaast zijn er een aantal zaken die buiten de faculteit,  op universitair niveau geregeld worden.

Voorbeelden hiervan zijn het herinschrijven voor het nieuwe collegejaar, medezeggenschapn en algemene voorzieningen zoals de bibliotheek en de mogelijkheden tot sporten. Kortom, dit betreft een breed scala aan thema's.

Voor al dit soort algemene onderwerpen, verwijzen we je naar de centrale webpagina van de universiteit: www.ru.nl/studenten/