Zoek in de site...

Studentenkerk

Elk half uur hoor je op de campus onze klok slaan, een enkele keer ook luiden. Tempus locusque coalescendi staat in deze klok gegoten: tijd en plaats om samen te groeien. Korter kunnen we niet samenvatten, wat de studentenkerk je te bieden heeft.

Ontdek en gun je deze ruimte:

  • waar je gehoord en gezien wordt
  • waar je gastvrijheid ervaart
  • om jezelf te zijn en je te ontplooien
  • waar je jouw passie kunt delen
  • om te putten uit inspirerende bronnen
  • om te ontdekken waaruit je zelf leeft
  • om elkaar te ontmoeten in ieders verscheidenheid
  • om verbonden-zijn te beleven en te vieren
  • om je in te zetten voor een betere wereld
  • waar je als student zelf het programma mee vormgeeft

De Studentenkerk is een open huis waar je terecht kunt met je vragen, ideeën, suggesties of als je moeilijkheden ondervindt in je leven. Er is meestal een pastor aanwezig die tijd heeft en kan luisteren. Natuurlijk kun je ook een afspraak maken op het secretariaat. Medestudenten kun je ontmoeten, overdag maar vooral in de avond, in de ontmoetingsruimte en/of in de vele gespreksgroepen en cursussen. De activiteiten vind je bij elkaar gezet in ons programmaboekje en op de website.

Op Erasmuslaan 9A is een ontmoetingsruimte die toegang biedt tot een prachtige tuin, een stiltecentrum, een kerkelijke ruimte en een speciaal ingerichte gebedsruimte voor moslimstudenten met twee gescheiden wasruimtes. Je kunt er piano spelen en een krant lezen.

Viering
Zondags van begin september tot begin juli is er op de Erasmuslaan 9A een kerkelijke viering om 11.00 uur. Deze diensten zijn oecumenisch: een protestantse of katholieke pastor gaat voor. Voor buitenlandse studenten en anderen is er in dezelfde periode om 17.00 uur een Eucharistieviering in het Engels.

Contact en openingstijden
Secretariaat:
Maandag t/m donderdag van 9.00u tot 17.00 uur.
Vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur

Erasmuslaan 9A
T: 024 - 36 19 188
E: info@studentenkerk.ru.nl
W: www.ru.nl/studentenkerk