Zoek in de site...

Blackboard

Aan de Radboud Universiteit wordt gebruik gemaakt van Blackboard (BB) als "digitale" leeromgeving. Docenten stellen via BB cursusinformatie en werkcollege opgaven beschikbaar en kunnen discussiefora opstarten waar jij als student aan kan deelnemen.
Informatie over BB is te vinden op de volgende website: wiki.science.ru.nl/cncz/Categorie: Studenten.

Maximaal 24 uur na inschrijving voor een cursus in Osiris kun je op Blackboard actuele informatie vinden over de cursus, zoals bijvoorbeeld een zaalwijziging of de werkcollegeopdrachten. Het is belangrijk om voor alle cursussen in te schrijven zodat je op de hoogte bent van alle benodigde informatie voor desbetreffende cursus.

C&CZ (Computer & Communicatiezaken) helpt bij problemen met het wachtwoord voor Blackboard. Indien vragen niet in de handleiding worden beantwoord, stel die dan aan de docent of aan de facultaire Blackboard-ondersteuner.
Aan de start van je opleiding krijg je per brief een s(tudent)-nummer en wachtwoord toegestuurd waarmee je kan inloggen op alle digitale omgevingen van de Radboud Universiteit, zo ook op Blackboard.

Contact

C&CZ
Huygensgebouw kamer 03.055
E: bb-nwi@science.ru.nl.