Zoek in de site...

Regelingen & Aanvragen

In dit gedeelte van de studiegids kun je alles te weten komen over de regelingen die jouw opleiding je voorschrijven door middel van het Onderwijs- en Examenregeling (OER). Daarnaast wordt er van jouw als student verwacht om bepaalde handelingen te doen wat betreft jouw programma: Jouw volledige programma moet goedgekeurd worden door de examencommissie, maar je moet bijvoorbeeld ook jouw diploma aanvragen. Alle informatie en de benodigde formulieren zijn ook hier te vinden.

Lees de OER goed door, want het is belangrijk om van de op jouw geldende regelingen op de hoogte te zijn. In alle gevallen waarin de OER niet voorziet, beslist de examencommissie.