Zoek in de site...

Examendata en uitreikdata

Per collegejaar zijn er elf data waarop de student kan afstuderen. Iedere laatste werkdag van de maand (m.u.v. juli) is er een examendatum. Een examendatum kan alleen maar in de toekomst liggen. Let er dus op dat je op tijd je examen aanvraagt, wanneer je op een bepaalde datum wil afstuderen.

In collegejaar 2016-2017 zijn er de volgende examendata:

Examendata 2016-2017
vrijdag 30 september 2016
maandag 31 oktober 2016
woensdag 30 november 2016
vrijdag 23 december 2016
dinsdag 31 januari 2017
dinsdag 28 februari 2017
vrijdag 31 maart 2017
vrijdag 28 april 2017
woensdag 31 mei 2017
vrijdag 30 juni 2017
donderdag 31 augustus 2017

Voor iedere opleiding zijn er een aantal uitreikingen per jaar. Bij iedere examendatum hoort een bijbehorende datum waarop de diploma-uitreiking plaatsvindt. Op je examenaanvraag geef je aan of je bij deze uitreiking aanwezig wil zijn.

Een overzicht van de examendata met de bijbehorende uitreikdata vind je hier:
Overzicht uitreikingen 2016-2017 (pdf, 194 kB)

Let op: het tijdstip wat genoemd staat in de tabel is een tijdslot waarbinnen de uitreiking zal plaatsvinden. Het definitieve tijdstip zal ongeveer 3 weken voor de uitreiking gecommuniceerd worden, middels een officiële uitnodiging van Bureau Examens.
In een zeldzaam geval kan het mogelijk zijn dat er een wijziging moet plaatsvinden van een dag of tijd. Indien dit het geval is, zullen betrokkenen ingelicht worden.