Zoek in de site...

Regels en Procedures

In de tabel hieronder vind je alle reglementen van alle opleidingen. Ze zijn beschikbaar in het Nederlands en in bij Engelstalige opleidingen ook in het Engels. Alleen aan de Nederlandse versie kunnen rechten ontleend worden.

De Onderwijs- en Examenregeling (OER) van de opleiding beschrijft alle rechten en plichten van studenten ingeschreven aan de opleiding. In de Regels en Richtlijnen (R&R) wordt vastgesteld hoe de examencommissie de onderwijs- en examenregeling interpreteert.