Zoek in de site...

Inschrijven voor een cursus of tentamen

Inschrijven voor een cursus

Om te mogen deelnemen aan een cursus schrijf je je in via Osiris voor zowel de cursus als de bijbehorende werkgroepen. Je inschrijving moet vier weken voor het begin van de periode rond zijn. Eerdere registratie is altijd mogelijk. Later registreren kan alleen bij de Student Service Desk en alleen indien het maximum aantal deelnemers nog niet is behaald.

Inschrijven voor een tentamen

Als je ingeschreven staat voor de cursus ben je ook automatisch ingeschreven voor de eerste kans van het tentamen. Je kan je inschrijven voor (her)tentamens via Osiris tot zeven dagen voor de tentamendatum.

Nota bene: Geen registratie betekent dat je niet deel mag nemen aan het tentamen.

Inschrijven voor minoren

Je moet jezelf in Osiris voor een minor inschrijven. Als je je voor een minor hebt ingeschreven, dan zullen de cursussen van de minor op jouw studievoortgangsoverzicht op de juiste plaats te zien zijn.

LET OP: als je jezelf in Osiris voor een minor inschrijft, moet je je óók voor de losse vakken inschrijven!

Als je een vrije minor volgt, of een minor die niet door jouw eigen examencommissie bij voorbaat is goedgekeurd kan je jezelf niet op de minor inschrijven. Inschrijven op de losse cursussen is natuurlijk wel mogelijk.

Vraag in dat geval toestemming aan de examencommissie om jouw minor te mogen volgen. Als je deze toestemming hebt, en deze is verwerkt in Osiris, komen ook deze vakken op de juiste plaats in het studievoortgangsoverzicht terecht.

Meer informatie over minoren is te vinden in de minorgids.