Zoek in de site...

Docentmentoren 2016

Docentmentoren

Elke eerstejaars student wordt begeleid door een docentmentor. Deze mentoren zijn allemaal docent bij één van onze opleidingen en ze begeleiden kleine groepjes (5-7) studenten. Ze brengen de studenten o.a. op de hoogte van zaken rond het bindend studieadvies (BSA) en het opbouwen van het portfolio in de bachelor (de cursus "Reflectie en beroepsoriëntatie") en maken eens in de paar weken een groepsafspraak. Als het nodig is dan helpen ze je ergens anders de informatie te vinden waar je behoefte aan hebt (bv. bij de studieadviseur, een studentendecaan of docent).

De mentoren zullen zelf ook regelmatig overleggen met studieadviseurs om te bespreken hoe het met jullie gaat, en om tijdig eventuele problemen bij studenten of colleges te signaleren.

Uiterlijk twee weken na aanvang van het studiejaar is iedere reguliere eerstejaars student ingedeeld in een mentorgroep en de eerste bijeenkomst met de mentor vindt in de regel 3 weken na aanvang van het studiejaar plaats. Je docentmentor stuurt je hiervoor een uitnodiging.

De docentmentoren voor 2016 zijn:

Het mentoraat zal ook in het tweede en derde jaar doorlopen, maar het zal minder intensief zijn. In jaar 2 en 3 zijn er nog twee keer per jaar mentorgesprekken.

Tutor

Voor de eerstejaars studenten is verder een tutor actief. Dit is een middelbareschooldocent die extra hulp biedt bij bepaalde vakken die door studenten als moeilijk worden ervaren. De tutor voor Informatica in 2016-2017 is Pieter van der Hoeven.

Studentassistenten
Tot slot zul je bij sommige cursussen ook begeleid worden door student assistenten, met name bij computerpractica en sommige werkcolleges.