Zoek in de site...

Programma-eisen in het geval van een gevolgde minor en/of discipline wiskunde

Cursuseisen van de discipline wiskunde

Als je wel een minor volgt mag binnen de discipline wiskunde maximaal 21 EC aan niveau 1 vakken en moet minimaal 3 EC aan vakken hoger dan niveau 1 gevolgd zijn. 
In het geval dat er geen minor wordt gevolgd zijn de eisen aan de discipline wiskunde als volgt: maximaal 24 EC aan niveau 1 vakken en minimaal 6 EC aan vakken boven niveau 1.

Minor

Als je ervoor kiest om een minor te volgen veranderen de eisen aan jouw programma op twee punten:

  • Het aantal EC per discipline wordt lager.
  • Het aantal EC per niveau wordt lager.

Het aantal EC per discipline verandert op de volgende manier:

Programmamogelijkheden
Minor (0 of 15-30 EC) 0 EC 15 EC 21 EC 24 EC 27 EC 30 EC
Discipline 1 30 EC 24 EC 24 EC 24 EC 24 EC 24 EC
Discipline 2 30 EC 24 EC 24 EC 24 EC 24 EC 24 EC
Overige ruimte vrij in te vullen (let op niveau) 21 EC 18 EC 12 EC 9 EC 6 EC 3 EC

De niveau-eisen van het programma zijn als volgt afhankelijk van een gekozen minor:

Categorie van de cursussen EC-eis
Cursussen van Niveau 1 + totale omvang van de minor* Maximaal 33 EC
Cursussen van Niveau 3 + totale omvang van de minor Minimaal 45 EC

*De eis van maximaal 15 EC aan Niveau 1 vakken blijft wel staan, ook als je een minor doet.

Klik hier om terug te gaan naar het programma van de tweede en het derde jaar van de bachelor Science.