Zoek in de site...

Contacturen

Studielast

In de drie jaren van het bachelorprogramma Communicatiewetenschap worden gemiddeld per week minimaal 15 contacturen gepland. Contacturen betreffen hoor- en responsiecolleges, werkgroepen en practica.

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van elk 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken van 10 weken. Per blok wordt er voor de eerste acht weken onderwijs gepland. De twee overige weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens.

Hieronder tref je per studiejaar en per semester aan hoeveel contacturen er in dat studiejaar en semester gemiddeld zijn en in welke vorm (HC = hoor- of responsiecollege, WG = werkgroep of practicum).

De overige uren per week zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie houdt niet alleen voorbereiding op tentamens in, maar ook voorbereiding en uitwerking van colleges en werkgroepen en het maken/uitvoeren van opdrachten.

Contacturen
  per onderwijsweek
HC WG
B1
Semester 1 15,125 190 52
Semester 2 16 144 96
B2
Semester 1 15 192 48
Semester 2 15 138 87
B3
Semester 1 15 118 56
Semester 2 19 48* 256

* Minorvakken
** Praktijkorientatie