Zoek in de site...

Informatie en mededelingen over het onderwijs

Voor studenten van de opleiding Communicatiewetenschap is op intranet algemene informatie te vinden over de inhoud van de opleiding, toelatingsvoorwaarden, de studiegids, onderwijs- en examenreglementen, de jaarindeling en vakantieperioden, maar ook meer specifieke informatie over studeren in het buitenland en stageplekken. Van studenten wordt verwacht dat ze de mededelingen op Intranet in de gaten houden in verband met aankondigingen van voorlichting en dergelijke. De Intranetsite is te vinden via 'mijn opleiding' in de studentenportal (https://portal.ru.nl/) of via www.radboudnet.nl/studentencw. Studenten die ingeschreven staan voor een opleiding krijgen een studentnummer (S-nummer) en inlogcode toegestuurd door de Dienst Studentenzaken (http://www.ru.nl/studenten/). Hiermee krijgen zij toegang tot:

  • De intranetsite van hun opleiding: www.radboudnet.nl/studentencommunicatiewetenschap
  • Het studentenportal. Dit is een persoonlijke pagina (https://portal.ru.nl) waarop informatie verzameld staat die voor jou als student relevant is. Hier kan je bijvoorbeeld je studentmail ontvangen, het rooster raadplegen, je tentamencijfers ophalen, je aanmelden voor cursussen en tentamens, naar Blackboard en een afspraak maken met de studieadviseur. Kortom, alles wat relevant is voor je studie is hier verzameld.