Zoek in de site...

Regeling bijvakkers en voorbereidende minoren

Studenten van andere opleidingen kunnen bij Communicatiewetenschap keuzevakken volgen. Voor onderstaande propedeusevakken gelden geen toelatingsvoorwaarden:

SOW-CWB1001 Inleiding communicatiewetenschap 6 ec
SOW-CWB1006 Inleiding sociale psychologie 6 ec
SOW-CWB1009 Medialeer 6 ec

Voor het volgen van een theorie- of veldvak communicatiewetenschap uit B2 of B3, zoals die hieronder vermeld staan, gelden de volgende toelatingsvoorwaarden:

  • het behaald hebben van het onderdeel Inleiding in de communicatiewetenschap (CWB1001).
  • het behaald hebben van een propedeuse.

Desgewenst kunnen studenten een pakket samenstellen tot de minoromvang binnen het eigen curriculum:

Theorievak:
SOW-CWB2004 Theorieën over mediaboodschappen 6 ec
SOW-CWB2018 Theorieën media-effecten 6 ec
SOW-CWB3001 Theorieën over mediagebruik 6 ec
Veldvak:
SOW-CWB2002 Communicatie en informatie 6 ec
SOW-CWB2006 Communicatie en cultuur 6 ec
SOW-CWB2016 Communicatie en beïnvloeding 6 ec

Studenten moeten zich via Osiris inschrijven voor een cursus.

Voorbereidende minor

Naast de mogelijkheid tot het zelf samenstellen van een minor is het voor studenten met een relevante WO-bacheloropleiding ook mogelijk om een zogenaamde voorbereidende minor te volgen waarmee je in combinatie met het bachelordiploma toegelaten kan worden tot de master communicatiewetenschap. Studenten kunnen deze minor volgen in de vrije ruimte/minorruimte van hun eigen bacheloropleiding. Meer informatie hierover is te vinden op de site www.ru.nl/master/communicatiewetenschap.