Zoek in de site...

Reglementen en regelingen studenten maatschappijwetenschappen

Elke opleiding beschikt over een Onderwijs– en Examenreglement (OER). Daarin is geregeld:

  • wat het doel, de inhoud en de samenstelling van de opleiding is;
  • wat de studielast en de volgorde van de studieonderdelen is en hoe vaak er in welke vorm getoetst wordt;
  • hoe de tentamenuitslagen worden vastgesteld en bekend gemaakt;
  • hoe het afleggen van de examens geregeld is;
  • hoe de toelating tot de opleiding geregeld is;
  • wat de bepalingen zijn voor het krijgen van vrijstellingen.

De Onderwijs- en Examenregelingen (OER) van de bachelor- en de masteropleidingen Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie, Communicatiewetenschap en Sociologie zijn te raadplegen, te printen en te downloaden via overzicht Onderwijs- en Examenregelingen Sociale Wetenschappen.

Naast de OER beschikt elke opleiding over 'Regels en Richtlijnen' van de Examencommissie. Deze zijn als bijlage opgenomen in de OER.