Zoek in de site...

Minorruimte

De omvang van de vrije ruimte in de bacheloropleiding Communicatiewetenschap is 18 ec. Deze vrije ruimte moet worden ingevuld door het volgen van een minor. Een minor is een samenhangend pakket aan vakken. Invulling hiervan is gepland in het 2de semester van  het derde bachelorjaar.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. Je kiest voor een vooraf goedgekeurde minor binnen het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen.

a. Binnen Communicatiewetenschap kun je kunnen kiezen voor een standaardminor Media and influence of standaardminor Journalistiek. Beide minoren bereiden voor op één van de masterspecialisaties van Communicatiewetenschap: Media en beïnvloeding en Media, journalistiek en nieuwsgebruik.

b. Een minor aangeboden door Sociologie, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie of Genderstudies behoort ook tot de mogelijkheden. Deze minoren staan hieronder beschreven. Je kunt er ook voor kiezen zelf een samenstelling van vakken voor de invulling van de vrije ruimte te maken. Indien je er voor kiest zelf een pakket samen te stellen, dient dit pakket (de minorinvulling) vooraf goedgekeurd te worden door de examencommissie van de opleiding Communicatiewetenschap.

2. Je kiest ervoor zelf een samenstelling van vakken voor de invulling van de vrije ruimte te maken. Denk bijvoorbeeld aan vakken bij andere opleidingen als Politicologie, Psychologie of Bedrijfskunde. Het is ook mogelijk om vakken te volgen bij een andere instelling, mits soortgelijke vakken niet worden gedoceerd aan de Radboud Universiteit. Daarnaast kunnen vakken gevolgd in het buitenland ook worden ingezet om de minorruimte in te vullen.

Als je ervoor kiest zelf een pakket samen te stellen, dient dit pakket (de minorinvulling) vooraf goedgekeurd te worden door de examencommissie van de opleiding Communicatiewetenschap. Welke voorwaarden er worden gesteld aan een eigen invulling van de minorruimte en hoe je toestemming kan aanvragen bij de examencommissie staat beschreven op intranet: http://www.radboudnet.nl/studentencw

Bij de invulling van de vrije ruimte dienen studenten er rekening mee te houden dat het niet is toegestaan om hetzelfde onderdeel deel te laten uitmaken van zowel het bachelorexamen als het aansluitende masterexamenprogramma. De minor wordt na inschrijving in Osiris (standaardminor) of na goedkeuring door de examencommissie (eigen minor) opgenomen in je examenprogramma. Dit kun je zelf controleren in Osiris.

Meer informatie over minoren vind je op intranet: www.radboudnet.nl/studentencw

Minor Journalistiek

De minor Journalistiek bestaat uit de vakken Expermental designs of Communication Science (methodevak), Political Communication (theorievak) en Journalistieke basisvaardigheden (veldvak). In de laatste cursus maken studenten kennis met de verschillende journalistieke genres en oefenen daar ook zelf mee. Deze minor is in principe alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap. Alleen als er plek over is, kunnen andere studenten aanschuiven.

Het volgen van de minor Journalistiek geldt als een aanbeveling (geen verplichting) voor toelating tot de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik.

MAN-BCU343

Political Communication

6 ec
SOW-CWB3007 Journalistieke basisvaardigheden 6 ec
SOW-CWB3041 Experimental designs in communication science 6 ec

Inschrijving:

Als je deel wilt nemen aan de minor Journalistiek moet je je voor de gehele minor Journalistiek inschrijven in Osiris. Deadline voor inschrijving is 2 januari 2017. Daarnaast moet je je inschrijven voor de afzonderlijke cursussen. Meer informatie is te vinden op intranet: http://www.radboudnet.nl/studentencw

http://www.studiegids.science.ru.nl/2016/socsci/prospectus/cwba/info/47140/

Minor Media and influence

In the minor Media and influence students specialize in strategic and persuasive communication. The minor consists of three courses that cover theory, research, and practice. Various forms of strategic and persuasive communication are discussed, including traditional and nontraditional forms of advertising, marketing communication, health campaigns, and social marketing. See the "studiegids" for more information on the specific goals and content of the three courses.

Bachelor students of Communication Science have priority, followed by other students from "Maatschappijwetenschappen" and the Faculty of Social Sciences. It is strongly advised (but not obligatory) to follow this Minor when planning to follow the masterprogramm Media and influence.

SOW-CWB3033 Young consumers 6 ec
SOW-CWB3041 Experimental designs in communication science 6 ec
SOW-CWB3040 Current theories of influence 6 ec

Inschrijving:

Als je deel wilt nemen aan de minor Media and influence moet je je voor de gehele minor Media and influence inschrijven in Osiris. Deadline voor inschrijving is 2 januari 2017. Daarnaast moet je je inschrijven voor de afzonderlijke cursussen. Meer informatie is te vinden op intranet:http://www.radboudnet.nl/studentencw

http://www.studiegids.science.ru.nl/2016/socsci/prospectus/cwba/info/47140/

Minor Sociologie

Hoofdvragen van de sociologie is een verplicht onderdeel van het curriculum van Communicatiewetenschap. Studenten dienen het aantal vakken te kiezen dat voldoende is om tot de omvang van hun vrije ruimte (18 ec) te komen. NB: Het verplichte onderdeel Hoofdvragen van de sociologie dient te zijn behaald voordat men kan deelnemen aan de andere cursussen.

Verplicht

SOW-SOB1001

Hoofdvragen van de sociologie

6 ec

Minimaal 3 aanvullende vakken met keuze uit:

SOW-SOB2031

Social Capital

6 ec

SOW-SOB2001

Hedendaagse sociologische theorieën

6 ec

SOW-SOB2010

Social Inequality

6 ec

SOW-SOB1005

Maatschappelijke vooroordelen

6 ec

Inschrijving:

Als je deel wilt nemen aan de minor Sociologie moet je je voor de gehele minor Sociologie inschrijven in Osiris. Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in.

Voorbereidende minor Sociologie voor studenten Communicatiewetenschap

Deze voorbereidende minor voor instroom in de master Sociologie: beleids- en toegepast en onderzoek kan tijdens de eigen bacheloropleiding CW doorlopen worden. Kijk voor meer informatie op deze website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/sociologie/pre-master/voorbereidende-minor/

Verkorte pre-master Sociologie (30ec) voor studenten CW

Deze pre-master ter voorbereiding op instroom in de master Sociologie: beleids- en toegepast en onderzoek wordt gevolgd nadat de bacheloropleiding CW is behaald. Kijk voor meer informatie op deze website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/sociologie/pre-master/verkorte-pre-master/

Minor Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

Voor studenten CW geldt dat zij verplicht Introduction CAOS I  kiezen (BA1 niveau) en daarnaast de minor kunnen aanvullen tot de binnen hun curriculum vastgesteld minoromvang (BA2 en BA3 niveau).

Verplicht* basisvak (BA1 niveau)

SOW-CAOSB1010

Introduction CAOS I

6 ec

Aanvullen tot minoromvang binnen eigen curriculum:

Theorievakken: één of twee naar keuze

SOW-CAOSB27

Culture, development and globalisation

6 ec

SOW-CAOSB31

Politics, governance and ethnicity

6 ec

SOW-MAWB3001

Culturele diversiteit en beleidsanalyse

6 ec

Themavakken: twee naar keuze

SOW-CAOSB305

Cultuur, identiteit en religie

3 ec

SOW-CAOSB 306

Gender en sociale ongelijkheid

3 ec

SOW-CAOSB307

Markt, materiële cultuur en meerwaarde

3 ec

Inschrijving:

Als je deel wilt nemen aan de minor Culturele antropologie of Ontwikkelingssociologie  moet je je voor de gehele minor Culturele antropologie of Ontwikkelingssociologie inschrijven in Osiris. Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in.

Voorbereidende minor CAOS (18ec) voor studenten CW

Deze voorbereidende minor voor instroom in de master Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie kan tijdens de eigen bacheloropleiding CW doorlopen worden. Kijk voor meer informatie op deze website:
voorbereidende minor

Als je  een voorbereidende minor wilt doen, moet je een mail sturen naar de studieadviseur van CAOS (I.Nelissen@maw.ru.nl).

Verkorte pre-master CAOS (18ec) voor studenten CW

Deze pre-master ter voorbereiding op instroom in de master Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie wordt gevolgd nadat de bacheloropleiding CW is behaald. Kijk voor meer informatie op deze website: verkorte-pre-master

Minor Gender, Cultuur en Maatschappij

Verplicht vak (5 EC)

Keuzevakken (ieder 5 EC)

 • Introducing Gender Theories (SOW-VSB9007)
 • Applying Gender Theories (SOW-VSB9008)
 • Sex for the Social Sciences and Humanities: An Introduction to Socio-Cultural Sexuality Studies (SOW-VSB9051)
 • Two Centuries of Sex: A History of Sexuality in Europe, 1800-2000 (SOW-VSB9052)
 • Global Sex: The Travels of Desires, Identities, and Politics in a Globalizing World (SOW-VSB9047)
 • Sexuality in Contemporary Media Culture: Pornification, Censorship, Innocent Pleasure? (SOW-VSB9048)
 • Youth and Sexualities (SOW-PWBKV012)
 • Feminist Classics (SOW-VSB9053)
 • Gender en de Kunsten (LET-ACWB200)
 • Lichamelijkheid, seksualiteit en (on)heil in christelijke verbeelding en westerse cultuur  (FTR-THMI200)
 • Gender, postkolonialiteit en religie (FTR-THMI201)

Voor meer informatie zie de studiegids Institute for Genderstudies: www.ru.nl/genderstudies

Inschrijven voor een minor
Wil je één van deze minoren binnen Maatschappijwetenschappen gaan doen? Schrijf je dan in voor de minor als geheel via Osiris. 
Voor de standaardminoren Journalistiek en Media and influence van Communicatiewetenschap krijg je media januari 2017 bericht en wordt je ingeschreven voor de vakken.
Voor de minoren van Sociologie, Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie en Genderstudies kun je nadat je je hebt ingeschreven voor de gehele minor, je tevens inschrijven voor de afzonderlijke cursussen.

LET OP: als studenten een ander minorpakket willen volgen, moeten ze hiervoor vooraf toestemming vragen bij de examencommissie. Het is ook mogelijk om vakken behaald in het buitenland in te zetten voor je minorruimte, zie ook Studeren in het buitenland. Op het intranet voor studenten Communicatiewetenschap is meer informatie te vinden over de mogelijkheden voor invulling van de minorruimte en de procedure met betrekking tot het indienen van een verzoek bij de examencommissie voor een eigen invulling