Zoek in de site...

Toelating tot de bacheloropleiding

Tot de studie voor de bacheloropleiding Communicatiewetenschap wordt ieder toegelaten die beschikt over een VWO-diploma (alle profielen).

Tevens wordt ook ieder toegelaten die beschikt over het propedeusegetuigschrift van een HBO-opleiding, mits is voldaan aan de wiskunde-eis. Dit houdt in dat men voorafgaand aan de inschrijving voor de opleiding het VWO-deelcertificaat wiskunde (bij voorkeur wiskunde A, minmaal wiskunde C) dient te behalen.

Zij die niet beschikken over het diploma van een van deze vooropleidingen, maar voorafgaand aan de studie en nadat zij 21 jaar zijn geworden wél slagen voor het Colloquium Doctum (= toelatingsonderzoek) van de opleiding Communicatiewetenschap, zullen worden toegelaten tot de bacheloropleiding Communicatiewetenschap.

Personen die beschikken over een buitenlandse vooropleiding kunnen door het College van Bestuur van de universiteit worden toegelaten tot de bacheloropleiding, na advies van de opleiding Communicatiewetenschap. Zij moeten eerst contact opnemen met de studentendecanen van de universiteit via de studentenbalie, tel.: (024) 3612345.