Zoek in de site...

Arbeidsmarktoriëntatie

In ieder jaar van de bachelor- en masteropleiding Communicatiewetenschap is aandacht voor arbeidsmarktoriëntatie. In het eerste jaar wordt aandacht besteed aan de arbeidsmarkt in CW Vraagstukken (mensen uit het werkveld treden op), in het tweede jaar in de veldcursussen (elk veld belicht de eigen arbeidsmarkt zoals reclame, voorlichting, journalistiek, beleid van overheid/organisaties/verenigingen en de cultuurindustrie) en in het derde jaar in de praktijkoriëntatie. Bij de praktijkoriëntatie maken studenten direct kennis met het werk- en beroepsveld van communicatiewetenschappers. Studenten leren tijdens de praktijkoriëntatie zichzelf te profileren door werkzaamheden te verrichten in een werkveld van communicatiewetenschappers, zoals: communicatiebeleid, -advies en -onderzoek; mediabeleid; marketing; voorlichting. Daarnaast leren studenten samen te werken met andere, meer ervaren, personen en kritisch te reflecteren op het eigen functioneren. Met de invulling van de minorruimte (18 ec) in het derde jaar kunnen keuzes gemaakt worden richting master en arbeidsmarkt. Daarnaast is er onder andere de bedrijvendag georganiseerd door studievereniging Mycelium.

Binnen de twee masterspecialisaties Communicatiewetenschap is ook aandacht voor praktijk- en arbeidsmarktoriëntatie. In het vak Wetenschapscommunicatie leren studenten hoe te communiceren naar een lekenpubliek. Bij de masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik is er een praktijkproject binnen een (nieuws)redactie. Bij de masterspecialisatie Media en beïnvloeding maken studenten contact met de praktijk door een focusgroeponderzoek te doen rond een marketing- of organisatieprobleem. Ook komen in de master gastsprekers uit het werkveld aan het woord.

Naast de arbeidsmarktoriëntatie binnen het curriculum van Communicatiewetenschap kunnen studenten zich ook op de arbeidsmarkt oriënteren via diensten van bijvoorbeeld Career Service Sociale Wetenschappen.