Zoek in de site...

Wat is Communicatiewetenschap

Binnen de communicatiewetenschap staat de bestudering van vraagstukken rond media en communicatie centraal. Communicatiewetenschap bestudeert vanuit een sociaal-wetenschappelijke optiek de openbare communicatie in de samenleving. Onderwerp van theorievorming en onderzoek zijn de media en de door media verspreide boodschappen. Vraagstukken met betrekking tot productie, inhoud, verwerking en effecten van mediaboodschappen staan hierbij centraal.

Wat maakt Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit uniek

Bij Communicatiewetenschap in Nijmegen staat  de gecombineerde gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke benadering  in de bestudering van media en communicatie centraal. Dat betekent dat in de curricula nadrukkelijk aandacht is voor zowel het individuele perspectief als voor de sociale en culturele context van de productie, inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie. Daarbij worden zowel bedoelde als onbedoelde effecten van media en communicatie bestudeerd en wordt niet alleen onderzocht welke negatieve effecten media kunnen hebben, maar vooral ook in hoeverre media een positieve bijdrage kunnen leveren aan (individuen binnen) de samenleving. De studie heeft bovendien een multidisciplinair karakter, met aandacht voor naastgelegen disciplines als psychologie en sociologie.