Zoek in de site...

Eindtermen van de bacheloropleiding

Aan het eind van de bacheloropleiding is de student in staat om

Theorie

1.  de grondbegrippen en voornaamste communicatiewetenschappelijke theorieën rondom de productie, inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie

  • te reproduceren en uit te leggen
  • te plaatsen in zowel de historische als actuele context van het vakgebied
  • te relateren aan inzichten uit gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke disciplines.

Veld

2.  actuele wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken rondom de productie, inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie in de velden 'beïnvloeding', 'informatie' en 'cultuur' te beschrijven, te verklaren en kritisch te bespreken met behulp van theoretische en empirische literatuur.

Methode

3.  methoden en technieken die binnen maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek gangbaar zijn te benoemen, uit te leggen en toe te passen in de opzet, uitvoering en analyse van eenvoudig wetenschappelijk onderzoek.

Integratie

4.  onder begeleiding de verworven theoretische, veldspecifieke en methodische kennis en vaardigheden te integreren in onderzoek naar wetenschappelijke en praktijkvraagstukken en

  • hierover in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen schriftelijk te rapporteren.
  • hierop kritisch te reflecteren.
  • dit te presenteren aan medestudenten en docenten.