Zoek in de site...

De bacheloropleiding

De bacheloropleiding Communicatieweten­schap stelt zich ten doel studen­ten communicatiewetenschappelijke kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes bij te brengen, waardoor zij kunnen doorstromen naar een masteropleiding of uitstromen naar het communicatiewetenschappelijke werkveld. De bacheloropleiding Communicatiewetenschap aan de Radboud Universiteit kenmerkt zich door een gecombineerde gedragswetenschappelijke en maatschappijwetenschappelijke benadering van de productie, de inhoud, verwerking en effecten van media en communicatie. Tegelijkertijd is de opleiding praktijkgericht en stelt studenten in staat als communicatiewetenschapper een be­roep (junior onderzoeker of junior beleidsmedewerker) uit te oefenen op het terrein van communicatieonderzoek, communicatiebeleid en communicatieadvies.

Het bachelorprogramma duurt drie jaar; het eerste jaar wordt afgesloten met een propedeuse-examen; daarna volgt het tweede en derde bachelorjaar. De bacheloropleiding wordt afgerond met het bachelorexamen. Indien hieraan is voldaan wordt de student de graad Bachelor of Science toegekend. Studenten met een afgeronde bacheloropleiding Communicatiewetenschap worden automatisch toegelaten tot de masteropleiding Communicatiewetenschap, of kunnen toelating vragen tot de tweejarige Research master Social Cultural Science of de Research master Behavioural Science.