Zoek in de site...

Studeren in het buitenland

Het is voor studenten Communicatiewetenschap heel goed mogelijk een deel van de studie in te vullen aan een buitenlandse universiteit. Studenten uit het bachelorprogramma kunnen de studieonderdelen die aan een buitenlandse universiteit worden behaald, na goedkeuring door de examencommissie, gebruiken als invulling van de minorruimte. Het studieprogramma is ingericht op deze mogelijkheid. Als een student het tweede semester van het derde bachelorjaar in het buitenland verblijft zal hij of zij, met enkele aanpassingen in de studieplanning, niet of nauwelijks studievertraging ondervinden.

Wie tijdens de studie een periode aan een buitenlandse universiteit wil studeren, moet daartoe zelf initiatieven nemen. Men moet er rekening mee houden dat de eerste aanmelding hiervoor een jaar voorafgaand aan het verblijf in het buitenland plaats vindt. De inschrijving vindt plaats in maart van het jaar voorafgaand aan je buitenlands verblijf. Informatie hierover is te vinden op de website van de facultaire international office (www.ru.nl/ioss) Wil men naar een universiteit buiten Europa dan is soms een langere voorbereidingstijd noodzakelijk.

Behalve binnen de minorruimte zijn er nog meer mogelijkheden om gedurende enige tijd in het buitenland te verblijven. Dit kan b.v. via het Honoursprogramma, via een stage in het buitenland, of in het kader van je masterstudie.

Binnen Europa

Via het Erasmusprogramma zijn er mogelijkheden voor uitwisseling. Dit programma wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. Aan het Erasmusprogramma neemt een groot aantal Europese universiteiten deel. Met een aantal daarvan heeft de opleiding Communicatiewetenschap contacten, maar ook op andere Erasmusuniversiteiten vinden onze studenten vaak een plaats om hun minor in het buitenland te vullen.

Lijst met Erasmuscontacten van Communicatiewetenschap:

 • Vrije Universiteit Brussel, België
 • Katholieke Universiteit Leuven, België
 • Universiteit Gent, België
 • Universiteit Antwerpen, België
 • Universität Nürnberg-Erlangen, Duitsland
 • Westfälische Wilhelmsuniversität Münster, Duitsland
 • Panteion University, Kallithea, Griekenland
 • Eötvös Lórand University, Budapest, Hongarije
 • University of Bergen, Noorwegen
 • Universität Wien, Oostenrijk
 • Jagiellonian University Kraków, Polen
 • Wroclaw University, Polen
 • Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal
 • University of Ljubljana, Slovenië
 • Universidad de Granada, Spanje
 • Universitá Autonoma de Barcelona, Spanje
 • Universidad de Alicante, Spanje

Let op, deze lijst is onderhevig aan veranderingen. Voor het meest recente overzicht, zie: http://www.ru.nl/ioss/studeren-buitenland/mogelijkheden/overzicht-erasmus/

Buiten Europa

Uitwisseling met universiteiten buiten de Europese Unie is ook mogelijk en het aanbod daar groeit ieder jaar. Radboud International van de Radboud Universiteit (Houtlaan 4) beschikt over alle mogelijke informatie hiervoor. Uitwisseling met universiteiten in de USA loopt via ISEP (http://www.isep.org/). Hiervoor gelden wel striktere deadlines wat betreft aanmelding.

Het international office beschikt over informatie voor bijzondere studie- en onderzoeksbeurzen voor studenten en pas afgestudeerden.

Meer informatie en contact

Contactpersoon voor de uitwisselingsprogramma's is dr. C.P.M. Hagemann, coördinator internationalisering, E-mail: c.hagemann@maw.ru.nl. Bij hem is ook inhoudelijke informatie over uitwisseling, bv. over cursusmogelijkheden, te verkrijgen. Indien je overweegt een deel van je studie in het buitenland door te brengen, neem dan contact op met de heer Hagemann en kijk via Intranet naar het stappenplan dat is gemaakt voor iedereen die overweegt een deel van de studie in het buitenland door te brengen.