Zoek in de site...

Toelating tot het pre-masterprogramma

Studenten met een HBO- of WO-bachelorgetuigschrift kunnen door de examencommissie Communicatiewetenschap worden toegelaten tot het 1-jarige pre-masterprogramma. Om toegelaten te kunnen worden tot de pre-master moet voldaan worden aan een aantal vereisten en zal er een beoordeling op motivatie en geschiktheid plaatsvinden door de examencommissie Communicatiewetenschap.

Studenten moeten in het bezit zijn van een HBO- of WO-bachelordiploma. Daarnaast moet voldaan zijn aan een wiskunde-eis en taaleis. Op de site www.ru.nl/master/communicatiewetenschap staat de volledige toelatingsprocedure beschreven.