Zoek in de site...

Doorstroomregelingen naar B2 en B3

Studenten die de B1 (propedeutisch examen) Communicatiewetenschap hebben behaald hebben toegang tot het tweede bachelorjaar.

Een student die aan het einde van het eerste studiejaar het propedeutisch examen niet behaald heeft, kan in het daaropvolgende studiejaar toch al aan cursusonderdelen en daarbij horende toetsingen van het tweede cursusjaar deelnemen indien zij/hij in het eerste studiejaar ten minste 42 ec van het propedeutisch examen heeft behaald. Onder voorwaarde dat de student 42 ec van het propedeutisch examen heeft behaald mag de student in zijn tweede studiejaar de onderdelen van het tweede cursusjaar en de vrije keuze onderdelen/minor van de propedeutische fase gaan behalen. Deze toelating is informeel, wat betekent:

• deze student zal zich voor het 2e studiejaar aan de universiteit toch moeten inschrijven als propedeusestudent;
• de onderdelen van het bachelorprogramma die op deze wijze worden behaald, blijven formeel ongeldig totdat het propedeutisch examen is behaald.

De student kan echter niet aan elk onderdeel van het tweede bachelorjaar deelnemen. Per cursus of groep cursussen van het B2-programma zal voldaan moeten zijn aan bepaalde onderdelen van het propedeutisch examen.

Voor de volgorde van de postpropedeutische examenonderdelen geldt:

a. per examenonderdeel of groep examenonderdelen van het B2-programma zal voldaan moeten zijn aan bepaalde examenonderdelen van het propedeutisch examen:

  • Leerproject 2: kwalitatief interviewonderzoek (CWB2017) kan pas worden gevolgd en getoetst indien Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey (CWB1010) behaald is;
  • Leerproject 3: Experiment (CWB2019) kan pas worden gevolgd en getoetst indien Leerproject 1: Inhoudsanalyse en survey (CWB1010) en Communicatiewetenschappelijke vaardigheden (CWB1008) behaald zijn;
  • Praktijkorientatie (CWB3027) kan pas worden gevolgd als Leerproject 2: kwalitatief interviewonderzoek (CWB2017) is behaald;

b. de verplichte examenonderdelen uit het derde bachelorjaar, met uitzondering van de examenonderdelen die zijn gekozen voor de invulling van de vrije ruimte zoals bepaald in artikel 11.3 en Filosofie, kunnen pas worden gevolgd en getoetst nadat alle examenonderdelen uit de propedeuse zijn behaald;

c. de bachelorthesis kan pas gevolgd en getoetst worden indien zowel Leerproject 1: inhoudsanalyse en survey (CWB1010) en Leerproject
2: Kwalitatief interviewonderzoek (CWB2017) behaald zijn en indien gelijktijdig of vooraf Meetmodellen en Regressie gevolgd wordt.

d. Voor het volgen van een keuzevak/minorprogramma bij een andere opleiding gelden de daar vastgestelde toelatingseisen.