Zoek in de site...

Opbouw programma

Zoals elders staat beschreven is het curriculum van de bachelor onderverdeeld in vier leerlijnen: theorie, veld, methode en integratie. In onderstaand schema staan de vakken uit het tweede en derde jaar per leerlijn aangegeven. In het schema zijn niet de minorvakken opgenomen, omdat de invulling van de minorruimte een individuele keuze betreft (zie ook paragraaf 5.3).

Opbouw is volgens programma 2016-2017. Er zijn veranderingen in het programma ten opzichte van voorgaande jaren. Deze veranderingen en de daarvoor geldende overgangsregelingen zijn te vinden op intranet: http://www.radboudnet.nl/studentencw

Jaar 2

Jaar 3

Theorie

Algemeen (A)

Gedrag (G)

Maatschappij (M)

Theorieën over mediaboodschappen (G) Filosofie van de communicatiewetenschap (A)
Theorieën over media-effecten (G) Theorieën over mediagebruik (M)
Veld Communicatie en informatie
Communicatie en cultuur
Communicatie en beïnvloeding
Methode Methoden van Onderzoek B Meetmodellen voor grootschalig publieksonderzoek
Statistiek B

Regressie-analyse in de praktijk

Integratie

Leerproject 2: Kwalitatief interviewonderzoek

Leerproject 3: Experiment

Bachelorthesis Communicatiewetenschap
Praktijkoriëntatie