Zoek in de site...

Contacturen

Studielast
In de drie jaren van het bachelorprogramma Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie worden gemiddeld per week minimaal 15 contacturen gepland. Contacturen betreffen hoor- en responsiecolleges, werkgroepen en practica.

Elk studiejaar bestaat uit twee semesters van elk 20 weken. Elk semester is weer onderverdeeld in twee blokken van 10 weken. Per blok wordt er voor de eerste acht weken onderwijs gepland. De twee overige weken zijn bestemd voor het voorbereiden en maken van tentamens.

Hieronder tref je per studiejaar en per semester aan hoeveel contacturen er in dat studiejaar en semester gemiddeld zijn en in welke vorm (HC = hoor- of responsiecollege, WG = werkgroep of practicum).

De overige uren per week zijn bestemd voor zelfstudie. Zelfstudie houdt niet alleen voorbereiding op tentamens in, maar ook voorbereiding en uitwerking van colleges en werkgroepen en het maken/uitvoeren van opdrachten.

Contacturen per
onderwijsweek
HC WG
B1
Semester 1 16,5 200 64
Semester 2 16 168 88
B2
Semester 1 15 208 32
Semester 2 15,5 184 64
B3
Semester 1 15 240* 0
Semester 2 8** 120 8

* Waarvan 192 minoren en keuzevakken
** Vrijwel alle studenten lopen een buitenlandstage van 5 weken (200 uur),
sommige studenten een binnenlandstage van 200 uur.