Zoek in de site...

Minorruimte CAOS

De omvang van de vrije ruimte bij de bacheloropleiding culturele antropologie en ontwikkelingssociologie is 24 ec. Deze vrije ruimte dient te worden ingevuld door het volgen van een minor. Invulling hiervan is gepland in het eerste semester van B3.
Hierbij kunnen studenten kiezen uit diverse minoren die worden aangeboden binnen het onderwijsinstituut Maatschappijwetenschappen (MAW) zoals hieronder beschreven.
De minor Beleid is verplicht als je in het tweede semester van het derde jaar een stage wil doen in Nederland.
Inschrijven minor:
Wil je één van deze minoren gaan doen? Schrijf je dan in voor de minor als geheel via osiris. Nadat je je hebt ingeschreven voor de gehele minor, moet je je tevens inschrijven voor de cursussen.
Indien studenten een ander minorpakket willen volgen, moeten ze hiervoor vooraf toestemming vragen bij de examencommissie. Het pakket moet voldoen aan de regels voor een minor. Belangrijkste regel is dat het bij een minor gaat om een samenhangend pakket aan vakken.
Het is ook mogelijk om vakken behaald in het buitenland via een van de uitwisselingsprogramma's in te zetten voor je minorruimte, zie ook Studeren in het buitenland. Bij een semester studie in het buitenland kunnen de 2 theoretische vakken van het eerste semester worden vervangen na goedkeuring door de examencommissie.
Op het intranet http://www.radboudnet.nl/studentencaos is meer informatie te vinden over de mogelijkheden voor invulling van de vrije ruimte en de procedure met betrekking tot het indienen van een verzoek bij de examencommissie.

Minor Beleid MAW 18 EC:

SOW-MAWB3001 Culturele diversiteit en beleidsanalyse 6 ec
SOW-SOB2032 Beleidssociologie 6 ec

MAN-BCU2009EN

Theory and history of European Integration

6 ec

Deze minor kan worden uitgebreid met een vak van 6 EC naar eigen keuze. Deze keuze moet via het 'aanvraagformulier minor' worden goedgekeurd door de examencommissie.

Minor Communicatiewetenschap

Voor studenten CAOS geldt dat zij verplicht Inleiding in de communicatiewetenschap kiezen (BA1 niveau) en daarnaast de minor kunnen aanvullen tot de binnen hun curriculum vastgestelde minoromvang (BA2 en BA3 niveau).

Verplicht* basisvak (BA1 niveau)

SOW-CWB1001

Inleiding in de communicatiewetenschap

6 ec

Aanvullen tot minoromvang binnen eigen curriculum:

Theorievak: één of twee naar keuze

SOW-CWB2018

Theorieën over media-effecten

6 ec

SOW-CWB2004

Theorieën over mediaboodschappen

6 ec

SOW-CWB3001

Theorieën over mediagebruik

6 ec

Veldvak: één of twee naar keuze

SOW-CWB2002

Communicatie en informatie

6 ec

SOW-CWB2016

Communicatie en beïnvloeding

6 ec

SOW-CWB2006

Communicatie en cultuur

6 ec

Voorbereidende minor voor instroom in de Master Communicatiewetenschap

Het is  mogelijk om met een bachelor Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in combinatie met een voorbereidende minor in te stromen in eé'n van de masterspecialisaties van de master Communicatiewetenschap. Er zijn twee specialisaties: Media en beïnvloeding en Media, journalistiek en nieuwsgebruik. Voor meer informatie zie www.ru.nl/master/communicatiewetenschap .

Voor beide masterspecialisaties bestaat een eigen voorbereidende minor met een studielast van 18 EC.. Het voorbereidende van de minor heeft betrekking op de theoretische dan wel methodische basis die wordt gelegd om instroom in de master mogelijk te maken. Je  kunt deze minor doen in de vrije ruimte/minorruimte van je eigen bacheloropleiding.

Als je  een voorbereidende minor wilt doen, moet je het formulier invullen dat je op de bovenstaande mastersite kunt vinden en sturen naar de studieadviseur Communicatiewetenschap (e.marsman@maw.ru.nl).

Om toegelaten te kunnen worden tot de master Communicatiewetenschap moet voldaan zijn aan de eis dat student in bezit is van het genoemde bachelordiploma en moet onderstaande voorbereidende minor zijn behaald.

Voorbereidende minor voor masterspecialisatie Media en beïnvloeding

SOW-CWB1001

Inleiding in de communicatiewetenschap

6ec

SOW-CWB2018

Theorieën over media-effecten

6ec

SOW-CWB2016

Communicatie en beïnvloeding

6ec

Aanvullen tot minoromvang binnen eigen curriculum met een vak naar keuze uit de minor Communicatiewetenschap

Voorbereidende minor voor masterspecialisatie Media, journalistiek en nieuwsgebruik

SOW-CWB1001 Inleiding in de Communicatiewetenschap 6 ec
SOW-CWB2018 Theorieën over media-effecten 6 ec

SOW-CWB2002

Communicatie en informatie

6ec

Aanvullen tot minoromvang binnen eigen curriculum met een vak naar keuze uit de minor Communicatiewetenschap of, mits er plek is (dat is begin januari 2017 bekend) mag ook gekozen voor (neem in dat geval contact op met studieadviseur Communicatiewetenschap):

SOW-CWB3007 Journalistieke basisvaardigheden, 6 ec

In de Bachelor studiegids van communicatiewetenschap vind je de cursusbeschrijvingen.

Minor Sociologie

SOW-SOB2031

Social Capital

6 ec

SOW-SOB2001

Theorieconstructie: Hedendaagse sociologische theorieën

6 ec

SOW-SOB2010

Theorieconstructie: Social Inequality

6 ec

SOW-SOB1005

Sociologisch thema: Maatschappelijke vooroordelen

6 ec

Hoofdvragen van de sociologie is een verplicht onderdeel van het curriculum van Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Studenten dienen het aantal vakken te kiezen dat voldoende is om tot de omvang van hun vrije ruimte te komen. NB: Het verplichte onderdeel Hoofdvragen van de sociologie dient te zijn behaald voordat men kan deelnemen aan de andere cursussen.

Inschrijving:

Als je deel wilt nemen aan de minor Sociologie moet je je voor de gehele minor Sociologie inschrijven in Osiris. Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in.

Voorbereidende minor Sociologie (30ec) voor studenten CAOS

Deze voorbereidende minor voor instroom in de master Sociologie: beleids- en toegepast en onderzoek kan tijdens de eigen bacheloropleiding CAOS doorlopen worden. Kijk voor meer informatie op deze website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/sociologie/pre-master/voorbereidende-minor/

Verkorte pre-master Sociologie (30ec) voor studenten CAOS

Deze pre-master ter voorbereiding op instroom in de master Sociologie: beleids- en toegepast en onderzoek wordt gevolgd nadat de bacheloropleiding CAOS is behaald. Kijk voor meer informatie op deze website: http://www.ru.nl/opleidingen/master/sociologie/pre-master/verkorte-pre-master/

Minor Gender, Cultuur en Maatschappij

Voor meer informatie zie de studiegids Institute for Genderstudies www.ru.nl/genderstudies/

Let op: Inschrijven voor deze minor doe je in Osiris. Schrijf je daarnaast ook voor de afzonderlijke vakken in.

Keuzevakken (aanbevolen tbv Research Master Social and Cultural Sciences)

SOW-MTB2044

Meetmodellen A

6 ec

of

SOW-MTB3023

Meetmodellen voor grootschalig publieksonderzoek

6ec

SOW-MTB4022

Analysetechnieken regressie

3 ec