Zoek in de site...

Overzicht onderwijsprogramma B3

Opbouw studieprogramma BA3

Cursuscode Cursustitel EC
nvt Minor/bijvakcluster 24ec
SOW-CAOSB302 Poverty, well-being and social justice 3ec
SOW-CAOSB301 Theoretical debates in cultural anthropology 3ec
keuze van 2 uit 3 themavakken:
SOW-CAOSB305 Cultuur, identiteit en religie 3ec
SOW-CAOSB306 Gender en sociale ongelijkheid 3ec
SOW-CAOSB307 Markt, materiële cultuur en meerwaarde 3ec
SOW-CAOSB303 Onderzoeksmethoden en -technieken 6ec
SOW-CAOSB309 Leerproject 3 9ec
SOW-CAOSB308 Bachelorscriptie 9ec

Verdeling cursussen over het studiejaar

Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4
Minor/ Bijvakcluster (12ec) Minor/ Bijvakcluster  (12ec) SOW-CAOSB303 Onderzoeks-methoden en -technieken (6 ec) SOW-CAOSB309 Leerproject 3 (9ec)
SOW-CAOSB302 Poverty, well-being and social justice (3ec) SOW-CAOSB301 Theoretical debates in cultural anthropology (3ec) SOW-CAOSB305 Cultuur, identiteit en religie (3ec) (keuze van 2 uit 3) SOW-CAOSB308 Bachelorscriptie (6 van 9ec)
SOW-CAOSB306 Gender en sociale ongelijkheid  (3ec) (keuze van 2 uit 3)
SOW-CAOSB307 Markt, materiële cultuur en meerwaarde (3ec) (keuze van 2 uit 3)
SOW-CAOSB308 Bachelorscriptie (3 van 9ec)